Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2019

26. 6. 2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí i nenávratný finačný príspevok na kalendárny rok 2019 vo verzii 4.0. Uvedená aktualizácia je zverejnená na webovej stránke RO pre IROP

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!