Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

8. 3. 2018

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 11. 10. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená aktualizácia Indikatívneho harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 4.

Informácie o aktualizácií indikatívneho harmonogramu výziev nájdete na stránke Riadiaceho orgánu pre IROP.

 
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!