Aktualizácia disponibilnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na cyklo výzvu

14. 8. 2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13.08.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia oznámenia RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 12.08.2019.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!