Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

14. 8. 2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 30.07.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19. Plné znenie aktualizácie je dostupné na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!