Aktualizácia č. 2 výzvy zameranej na výstavbu a rekonštrukciu vodovodov a kanalizácií

8. 3. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiace orgán pre IROP vydal dňa 10.10.2017 aktualizáciu č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19. Aktualizácia výzvy je dostupná na webe Riadiaceho orgánu pre IROP.

Zároveň RO pre IROP aktualizoval často kladené otázky k tejto výzve, ktoré sú takisto dostupné na webe Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!