Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7

24. 8. 2018

Dňa 23.8.2018 bola na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7.

Predmetom aktualizácie je:

1. úprava textu výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania výzvy na predkladanie projektových zámerov
2. úprava textu výzvy v časti 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ),
3. úprava textu výzvy v časti 1.6 Miesto a spôsob podania projektových zámerov,
4. úprava textu výzvy v časti 1.7 Kontaktné údaje riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu a spôsob komunikácie,
5. úprava textu výzvy v časti 2.4 Kategória podmienky oprávnenosti: Oprávnenosť miesta realizácie projektu,
6. úprava prílohy č. 8 výzvy Mestské oblasti.

Touto aktualizáciu sa termín uzavretia výzvy predlžuje o 7 kalendárnych dní a termín uzavretia výzvy je stanovený na 19. septembra 2018.

Všetky dokumenty k výzve v znení aktualizácie č. 1 sú zverejnené stránke SO pre IROP mesta Trenčín

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!