Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie ŽoNFP

8. 3. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uverejnilo aktualizáciu č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

Aktualizácia je dostupná na stránke MPRV SR.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!