Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie PZ na budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ

8. 3. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo dňa 13.2.2017 aktualizáciu č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Aktualizovanú výzvu, zmeny výzvy, ako aj prílohy k výzve nájdete na stránke MPRV SR.
 
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!