Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladania PZ na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

8. 3. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo dňa 13.2.2017 aktualizáciu č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Aktualizovanú výzvu, zmeny výzvy, ako aj aktualizované prílohy k výzve nájdete na stránke MPRV SR.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!