21. 12. 2018

Dňa 20.12.2018 bola webovej stránke RO pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!