Rozkopávka – ul. Kubranská

26. 4. 2019

Rozkopávka, ktorú realizuje Západoslovenská distribučná, a.s. za účelom pokládky zemného elektrického vedenia v rámci stavby „Obytný súbor Kubrá“. Rozkopávka bude prebiehať na ceste III. tr. – 1872, miestnej komunikácii a v chodníku ul. Kubranská. Z dôvodu stavebných prác dôjde aj k úplnej uzávierke časti miestnej komunikácie ul. Kubranská v rozsahu 5 dni. Počas celej doby realizácie bude miesto rozkopávky označené dopravným značením, ktoré upozorní vodičov na dopravnú situáciu. Termín rozkopávky je od 2. 5. 2019 do 1. 6. 2019.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!