Poruchy plynovodu ul. Matice slovenskej 2 a 27

14. 2. 2019

Poruchu plynovodu nám nahlásila Stavební firma PLUS, s. r. o., dňa 8. 2. 2019. Porucha sa nachádza v chodníku a v telese miestnej komunikácie na ul. Matice slovenskej 2 a 27. Poruchu je spoločnosť povinná odstrániť a zabezpečiť výkop do 5. 3. 2019, konečnú povrchovú úpravu asfaltovanie do 31. 3. 2019.

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!