Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 6. 9. 2019 Zlatovce

16. 8. 2019

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 6. 9. 2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 9.00 hod. do 11.00 hod.:

  • HLAVNÁ č. 2A, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/OP, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45/A, 47, 51, 53, 59, 61, 63, 65, 65/VE
  • HROZNOVÁ č. 312/PR , 312/ZA, 2318
  • JÁNA PRHÁČKA č. 2 , 2/VE, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19/2214, 24, 31, 33, 38, 66, 78, 79, 80, 85, 86, 92, 106, 107, 117, 1904, 1904/69
  • NA KAMENCI č. 1 , 3, 5, 7, 9
  • NA VINOHRADY č. 1/VE , 3/OP, 4, 4/C, 4/E, 4/L, 5, 7, 7/-, 8/A, 9, 10/B, 11, 13, 13/A, 14/D, 15, 15/PR, 18, 21, 21/OP, 22/F, 24/G, 26, 27, 27/PR, 27/VE, 29, 29/A, 29/B, 29/B/PR, 29/B/VE, 29/OP, 32/M
  • NA ZÁHRADE č. 1 , 1/VE, 2, 2C, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12/OP, 13, 14, 14/PR, 15, 15/B, 15/B/VE, 15/VE, 16, 17, 18, 19, 19/VE, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25A, 26, 27, 27/ZA, 28, 29, 29/OP, 29/PR, 30, 32, 36, 651/OP, 657/10
  • OKRUŽNÁ č. 1 , 2, 2/TS, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18/VE, 19, 20, 21, 21/VE, 22, 23, 24, 24/VE, 24/ZA, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 94, 98, 104, 115/VO

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!