Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 3. 7. 2024 – Opatová

19. 6. 2024

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 3. 7. 2024 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase 08.00 – 12.00 hod.:

  • MLYNSKÁ č. 12
  • OPATOVSKÁ č. 149 , 151, 153/ZA, 155, 157, 159, 161, 163, 167, 167/VE, 169, 171, 173, 182, 184, 186, 188, 190, 194, 196, 198, 200, 200/A, 202, 206, 208, 210, 212, 212/VE
  • POD DRIENÍM č. 2 , 4, 4/OP, 6, 8, 10, 10A, 12, 14, 16
  • POTOČNÁ č. 1 , 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31/VE, 33, 34, 35, 36/D1, 38, 39/D2, 40, 41, 42, 43, 43/1, 43/2, 44, 44/3, 44/4, 45/8, 46, 48, 49, 51, 52, 71A

 

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice (naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka) na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!