Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 29.11.2018 ul. Jasná, Odbojárov a Pod čerešňami

21. 11. 2018

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, dňa 29.11.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.:

  • JASNÁ č. 1, 3, 4, 6, 6/VE, 10, 14/OP,
  • ODBOJÁROV č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/A, 18/VE, 18D, 18H, 18H/VE, 20, 21, 21/BL, 21/OP, 21/PR, 22, 23, 23/ZA, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31/VE, 32, 33, 34, 36, 38, 40,
  • POD ČEREŠŇAMI č. 1, 2, 3, 4, 4/OP, 4/PR, 6, 8, 8/A, 9, 10, 10/VE, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 15/ZA, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 32/PR, 34, 36, 38, 40,

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

(PDF, 168 KB)

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!