Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 27.02.2019 Orechové a Istebník

11. 2. 2019

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, dňa 27.02.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 11:00 hod. do 14:30 hod.:

  • HRÁDZOVÁ č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  • KIŠŠA MICHALA č. 16
  • ORECHOVSKÁ č. 5/ZA
  • RADLINSKÉHO č. 7 , 9, 11, 12, 14, 15, 15/VE, 16, 17, 18, 20/VE, 22, 24, 25, 25/VE, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 325
  • VLÁRSKA č. 3 , 3/VE, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/BL, 17, 18, 18/BL, 18/VE, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 49, 51, 51/VE, 53, 57, 57/TS, 59, 61, 63, 63/A
  • ZÁHRADNÁ č. 1 , 1/A, 2, 3, 4, 6, 8, 10
  • ŽABINSKÁ č. 7 , 9, 11, 13/PR, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 284

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

(PDF, 211 KB)

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!