Zrušenie plánovanej odstávky elektriny dňa 26. 3. 2020 – časť Dlhé Hony

23. 3. 2020

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy Vám oznamujeme, že odstávka distribúcie elektriny, ktorá bola naplánovaná na deň 26. 3. 2020 v čase od 8.30 do 13.30 hod., na odberných miestach:

  • DRUŽSTEVNÁ č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/BL, 27, 28, 29, 30, 31, 33
  • INOVECKÁ č. 15 , 65, 65/OP, 66, 68, 70, 74/BL
  • JAROŠA, KPT. č. 2 , 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 47
  • KALINČIAKOVA č. 1 , 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20
  • LEGIONÁRSKA č. 59 , 61
  • LIDICKÁ č. 1 , 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12A
  • OSLOBODITEĽOV č. 1 , 1/OP, 3, 5, 7, 7/OP, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
  • VETERNÁ č. 2 , 5

NEBUDE REALIZOVANÁ

z dôvodu prijatých mimoriadnych opatrení v snahe zabrániť šíreniu nákazy.

 

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!