Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 17. 8. 2020 časť Dlhé hony

30. 7. 2020

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 17. 8. 2020 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 10.00 hod. do 11.00 hod.:

  • BEZRUČA PETRA č. 4493
  • CHALUPKU SAMA č. 1 , 1/BL, 1/OP, 1/VE, 1A, 1B, 2, 3, 3/A, 4, 5, 6, 6/A, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36/OP, 38, 38/OP, 40, 42
  • INOVECKÁ č. 72 , 74
  • NAM SLNEČNÉ č. 10 , 12, 12/VE, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 33/A
  • OVOCNÁ č. 1 , 4, 5, 6, 8, 10, 11, 11/ZA, 12, 13, 14, 15, 16, 16/VE
  • POD JUHOM č. 2 , 3, 4, 7, 9, 12, 12/BL, 12/OP, 13, 13/VZ, 14, 15, 16, 16/BL, 17, 18, 18/A, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/VE, 28, 29, 30, 31, 32, 32/ZA, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48/OP, 49, 51, 52, 53, 54, 62, 63, 3154
  • VETERNÁ č. 1 , 3, 4

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!