Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 14. 6. 2018, Halalovka, Gen. Svobodu, Zlatovce, Záblatie

28. 5. 2018

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 14.06.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 08:30 hod. do 11:30 hod.:

 • HALALOVKA č. 3, 5, 7, 9, 11, 11/ZA, 13, 15, 17, 19, 19/TS, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33,
  35, 37, 39, 43, 47, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388,
  3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3711/ZA, 3712, 4267, 6519, 6523,
 • SVOBODU, GEN. č. 4, 3064

V čase od 09:00 hod. do 11:00 hod.:

 • BRATISLAVSKÁ č. 52, 54, 56, 58, 60, 66, 70, 72, 74, 76, 779/9, 78, 84, 86, 88, 94, 94/TS, 94/VE, 98,
  100, 100/ZA, 102, 104, 108, 108/ZA, 110, 112, 112/BL, 114, 116, 135, 137, 139, 139/VE, 431,
 • ZÁBLATSKÁ č. 1 , 1/VE

V čase od 12:00 hod. do 14:00 hod.:

 • HANZLIKOVSKÁ č. 60
 • NA DOLINÁCH č. 27/TS
 • POĽOVNÍCKA č. 1, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 13/A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34/A, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41/A, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53,
 • SEVERNÁ č. 3, 5, 5/A, 5B, 6, 8, 10, 10/OP, 11, 12, 14, 14/OP, 15, 15/OP, 17,

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

(PDF, 167 KB)
(PDF, 168 KB)
(PDF, 166 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!