Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 13.06.2019 Záblatie

27. 5. 2019

Táto odstávka bola zrušená, zatiaľ bez náhradného termínu.

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 13.06.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 07:15 hod. do 15:30 hod.:

  • DOLNÉ PAŽITE č. 44, 46, 48, 48/VZ, 50, 52, 54, 54/OP, 56, 58, 62, 62/OP, 63, 63/PR, 63/VE, 66, 67, 68, 70,72, 74, 74/OP, 76, 77, 78, 78/BL, 78/OP, 78/VE, 79, 80, 80/BL, 80/VE, 81/VE, 82, 82/BL, 83, 85, 87, 107
  • KU KYSELKE č. 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7
  • PRI PARKU č. 1 , 2, 4, 5, 7, 7/BL, 7/OP, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19/TS, 20, 20/VE, 23, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53
  • SIGÔTKY č. 1 , 2, 2/VE, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 51/11, 509
  • ZÁBLATSKÁ č. 5 , 7, 8, 9, 9/ZA, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23/B, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 32/OP, 33, 35, 36, 36/VE, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45/A, 46, 46/C, 46/D, 46/F, 48, 49, 50, 50/VE, 51, 52, 54, 56, 57, 57/VE, 58, 59, 60, 62, 62/OP, 64, 66

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!