Pomoc v ťažkej situácii po operácii

4. 12. 2018

Dňa 23.09.2018 ráno oznámila na linku 159 pani zo Sihote v Trenčíne, že na toalete na danej adrese spadla jej mama, pani Albína, ktorá sa nemôže postaviť a oznamovateľka ju sama nedokáže zdvihnúť, a preto požiadala, či by jej v tejto veci nemohla pomôcť Mestská polícia Trenčín. Oznamovateľka ďalej dodala, že jej matka má 90 rokov a je po operácii zlomenej stehennej kosti.
 
Na miesto bola vyslaná hliadka MsP TN č. 1 v zložení inšp. Michal Staňo a inšp. Slavomír Heštera, ktorí zistili, že oznámenie sa skutočne zakladá na pravde. Na zemi sociálneho zariadenia v rodinnom dome bezvládne ležala ubolená 90 ročná pani. Hliadka zachovala duchaprítomnosť, vysadila vstupné dvere, opatrne zodvihla pani zo zeme a preniesla ju na lôžko. Pani Albína nebola zranená, nepotrebovala lekárske ošetrenie a srdečne s dcérou za pomoc hliadke opakovane ďakovala. Následne hliadka z miesta odišla a pokračovala naďalej vo výkone služby.
 
Dňa 04.10.2018 na Chirurgickej klinike vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne poskytoval referent pre terénnu prácu, sociálne poradenstvo a krízovú intervenciu  MsP TN Mgr. Patrik Čech asistenciu pri sociálnej posudkovej činnosti referentke pre útvar sociálnych vecí MsÚ TN pani Mgr. Viere Králikovej.

Sociálne šetrenie bolo smerované k hospitalizovanej pani Albíne, ktorá sa z nenazdania rozrozprávala o tom, ako jej hliadka Mestskej polície Trenčín pomohla vstať a preniesla ju do izby na lôžko. K udalosti konkretizovala, ako sa nemohla postaviť zo zeme, pričom sa veľmi bála, aby si opäť vlastnou váhou nezlomila nohu, na ktorú bola prednedávnom operovaná. Ďalej spomínala, ako jej dcéra bezmocne behala po ulici a zháňala susedov, ktorí by jej v tejto ťažkej chvíli pomohli, ale nikto sa navôkol nenachádzal. V beznádeji jej dcéra zatelefonovala Hasičskému a záchrannému zboru, kde jej povedali, aby sa v takejto veci obrátila na Mestskú políciu Trenčín, čo aj učinila. Dodala, že zakrátko po telefonáte na MsP prišli dvaja príjemní, sympatickí a urastení chlapi, ktorí jej pomohli, pričom sa jej napokon vôbec nič nestalo.

Aj napriek tomu, že od udalosti ubehlo 11 dní, celý zážitok mala pred očami, akoby sa jej stal včera. Nakoniec so slzami v očiach poprosila, aby bolo odkázané obrovské ĎAKUJEM policajtom, ktorí jej v takto ťažkej životnej chvíli pomohli.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!