Zostáva ešte 500 biokošíkov na rozdávanie do domácností

21. 1. 2021

Z prvých 15 tisíc špeciálnych nádob na odkladanie kuchynského bioodpadu v domácnosti rozdali do týchto dní pracovníci Mestského hospodárstva a lesov približne 14 500 kusov. Mesto plánuje nakúpiť ďalšie, no potrvá to nejaký čas.

Aby mesto zatraktívnilo triedenie kuchynského odpadu pre obyvateľov, rozhodlo sa poskytnúť im zdarma špeciálne košíky a štartovaciu sadu vrecúšok do týchto košíkov. Prvých 15 tisíc kusov nakúpilo za peniaze získané z Envirofondu, už v novembri začalo oslovovať domových dôverníkov a správcov domov s prosbou o pomoc pri rozdávaní košíkov do domácností.

V mnohých bytových domoch sa podarilo košíky rozdať s pomocou dôverníkov, v mnohých domoch pomohli obyvatelia – dobrovoľníci. Doteraz bolo takto rozdaných 14 500 košíkov.

Na distribúciu teda zostáva posledných 500. Po ich vydaní bude formulár na prihlasovanie dočasne zastavený až kým mesto nekúpi ďalšie košíky, čo môže trvať nejaký čas.

Formulár pre získanie špeciálneho košíka. Keď formulár vyplníte, počkajte, prosím, budeme vás kontaktovať v deň rozvozu biokošíkov na tel. číslo, ktoré ste vo formulári uviedli. Alebo je možné vyzdvihnúť si špeciálne košíky priamo v MHSL po dohodnutí si konkrétneho času na tel. 0902 911 286.

Od 1. januára tohto roku máme zo zákona povinnosť triediť aj kuchynský bioodpad. Vyváža sa z hnedých nádob, ktoré poznáme už z predchádzajúceho obdobia, kedy sa do nich v našom meste odkladal iba takzvaný zelený bioodpad zo záhrad. Hnedé nádoby boli teda prioritne pri rodinných domoch.

Od nového roka mesto rozmiestňuje hnedé nádoby na biodopad aj v sídliskových častiach mesta pri bytových domoch na stojiská ku komunálnym nádobám. Vynášať do nich bioodpad možno v akejkoľvek nádobe, ktorej obsah jednoducho vysypeme.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!