Zo zápisníka Mestskej polície Trenčín

6. 6. 2019

Kde a čo riešili trenčianski mestskí policajti od 1. do 5. júna 2019? Každý týždeň prinesieme prehľad ich najzaujímavejších zásahov.

  • Na bezplatnej linke 159 oznámil občan, že niesol obed staršiemu pánovi, no ten po zazvonení neotváral, iba spoza dverí kričal, že sa nedokáže pohnúť. Hliadka mestskej polície po príchode na miesto počula pána kričať, no nebolo mu rozumieť. Mestskí policajti privolali rýchlu zdravotnú pomoc a telefonicky informovali syna o situácii. Ten prišiel otvoriť byt a spolu so zdravotníkmi vošiel do bytu a postaral sa o svojho otca.
  • Aj obyvateľ Hlavnej ulice požiadal cez linku 159 o pomoc. Na spoločnom susedskom dvore bol po búrke vyvrátený strom a on nemohol vyjsť s vozidlom z garáže. Navyše, na druhý deň potreboval ísť súrne na kontrolu k lekárovi. Stála služba mestskej polície kontaktovala vlastníka pozemku, ktorý zabezpečil odstránenie stromu.
  • Na stálu službu MsP (Hviezdova ulica) prišiel starší pán, ktorý uviedol, že v ten deň ráno ho prepustili z nemocnice, no nemôže sa dostať do bytu, v ktorom býva spoločne so svojou manželkou. Terénny sociálny pracovník mestskej polície ho odviezol na adresu trvalého pobytu. Manželka bola doma, ale nechcela otvoriť dvere. Príslušníkovi MsP sa po dlhšom čase podarilo pani presvedčiť, aby otvorila dvere a vpustila jej manžela do bytu. Spočiatku rozprávala rôzne scenáre a vyčítala svojmu manželovi, že ju nechal zavrieť na psychiatrii. Na záver manželia potvrdili, že v byte má každý svoju izbu a tak môžu vzájomne v spoločnej domácnosti vychádzať. Situáciu v rodine naďalej mestská polícia monitoruje v spolupráci s Útvarom sociálnym vecí MsÚ Trenčín.
  • Na telefónnom čísle 159 oznámil vodič MHD, že na Opatovskej ulici, pri UNI centre – v smere do centra mesta, sa pravdepodobne prepadáva cestná komunikácia. Vyslaná hliadka MsP potvrdila oznámenie, zotrvala na mieste do príchodu ďalšej hliadky, aby zabránila v prejazde motorovým vozidlám cez poškodenú časť vozovky a predišla tak prípadným škodám. O havarijnej situácii informovala správcu miestnych komunikácií. Na inkriminované miesto dočasne umiestnili prenosné dopravné značenie.
  • Príslušníci MsP zabezpečili počas prvých júnových dní i riadenie dopravy pri dvoch nehodách, a to do príchodu príslušníkov Policajného zboru SR. V jednom prípade šlo o zrážku vozidla s cyklistom a v druhom o zrážku dvoch vozidiel. Ani v jednom prípade nedošlo k zraneniu osôb.
  • Od 1. do 5. júna 2019 riešili mestskí policajti 117 dopravných priestupkov, v prevažnej miere šlo o nezaplatené parkovné a nerešpektovanie VZN 10/2016 o dočasnom parkovaní vozidiel. Hliadky overili uhradené parkovné pri cca 4 000 vozidlách.
  • Už tradične mestská polícia riešila i porušovanie zákazu konzumácie alkoholických nápojov. Len počas piatich júnových  dní šlo o 10 priestupkov, ktorých sa dopustili najmä ludia „bez domova“.
  • Mestská polícia prijala 7 nahlásených prípadov uhynutých zvierat – mačiek, vtákov i diviakov. O úhyne chránených, resp. poľovných druhov zvierat informovala príslušné inštitúcie a ostatné mŕtve zvieratá umiestnila v kafilérnom boxe.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!