Zo zápisníka mestskej polície – 39. týždeň

30. 9. 2019

V uplynulom týždni riešila Mestská polícia Trenčín 446 udalostí. Napríklad aj cudzinca bez povolenia pobytu, stanovanie na Brezine alebo nález tašky s ľudovým krojom.

Počas hliadkovej činnosti preverovala hliadka mestskej polície skládku odpadu na Ostrove pod cestným mostom. Policajti zistili, že sa tam zdržiava muž bez domova. Šlo o občana srbskej národnosti, ktorý povedal, že tam je už niekoľko týždňov a priznal sa i k založeniu skládky. Po napomenutí a poučení prisľúbil, že ju odstráni. Mestskí policajti ďalším šetrením zistili, že tento Srb sa na území Európskej únie pohyboval v tom čase už 5 dní bez platných víz. Preto o tom informovali Policajný zbor SR, ktorý celú vec prevzal na ďalšie riešenie.

Správca lesoparku Brezina nahlásil, že v Dušovej doline v prostredí slivkového sadu stanujú bezdomovci. Hliadka mestskej polície tu našla stanovať obyvateľa sídliska Juh. Ten uviedol, že tam stanuje pre potešenie a radosť z pohybu na čerstvom vzduchu. Na území mesta je v zmysle VZN č. 12/2017 o ochrane verejnej zelene a drevín zakázané táboriť na verejnej zeleni. Preto mestskí policajti „milovníka trampovania“ napomenuli a vyzvali, aby si svoj stan zbalil a odišiel.

Do budovy mestskej polície na Hviezdovej ulici prišiel obyvateľ Hviezdoslavovej ulice, aby tam odovzdal igelitovú tašku, ktorú našiel v bytovom dome pod schodmi. V taške sa nachádzal pánsky ľudový kroj – čižmy, nohavice a vesta. Stála služba mestskej polície kontaktovala štátnych policajtov, ktorí riešili krádež kroja z reštauračnej prevádzky na Hviezdoslavovej ulici a odovzdali im tašku s krojom.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!