Zo zápisníka mestskej polície – 26. týždeň

6. 7. 2022

V období od 27. júna do 3. júla 2022 preverovala a riešila Mestská polícia Trenčín 351 udalostí. Vyberáme zopár z nich.

Alkohol u mladistvých

Vo štvrtok 30. 6. 2022 v čase od 11.30 do 13.30 hod. vykonali mestskí policajti v súčinnosti s Policajným zborom SR kontrolu dodržiavania zák. č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, konkrétne zákaz konzumácie alkoholických nápojov osobami mladistvými a maloletými. Počas akcie bola skontrolovaná prevádzka U hasiča na Hasičskej ulici a priestor átria na Sládkovičovej ulici. Dychovú skúšku policajti vykonali u 31 mladistvých resp. maloletých. Desať z nich malo pozitívny výsledok, išlo pri tom o 9 osôb mladistvých a jednu maloletú osobu. V štyroch prípadoch bol výsledok dychovej skúšky nad jedno promile. Taktiež boli riešené dve osoby za porušenie VZN mesta Trenčín č. 11/2018 o zákaze konzumácie alkoholických nápojov na verejnosti.

Zabudol psa v autobuse

V piatok 1. 7. 2022 v čase o 21.14 hod. oznámil na linku 159 vodič autobusu MHD, že mu vo vozidle niekto nechal psa. Na miesto na Ul. gen. Svobodu bola vyslaná hliadka MsP. Následne prijala stála služba MsP oznámenie od majiteľa psa, že ho nechal v MHD. Hliadka psa odchytila a následne odovzdala majiteľovi, ktorému bola za porušenie VZN č. 3/2002 o chove psov udelená bloková pokuta.

Za zlomený strom zaplatí

V nedeľu 3. 7. 2022  pred piatou hodnou ráno policajti počas hliadkovej služby spozorovali na Palackého ulici muža, ktorý sa „zavesil“ na stromček a zlomil ho v kmeni. Mužovi bola za priestupok proti majetku uložená bloková pokuta a vec nahlásená správcovi verejnej zelene, ktorý vyčíslil spôsobenú škodu na cca 160 € a túto si bude od páchateľa uplatňovať k náhrade.

Skončil v nemocnici

V ten istý deň 3. 7. 2022 a v takmer rovnakom čase našli policajti na Palackého ulici ležať na zemi mladého muža. Podarilo sa im ho prebudiť až po niekoľkých minútach. Bol dezorientovaný a veľmi ťažko komunikoval, na otázky nezmyselne odpovedal. Hliadke sa podarilo mladíka stotožniť. Išlo o mladistvú osobu, ktorá bola silne pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. Preto hliadka privolala RZP, ktorá ho previezla do Fakultnej nemocnice v Trenčín. Policajti následne kontaktovali otca mladistvého a upovedomili ho o tom, že jeho syn bol prevezený do nemocnice

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!