Zo zápisníka mestskej polície – 19. týždeň

16. 5. 2022

Mestská polícia Trenčín v minulom týždni preverovala a riešila  446 udalostí. Vyberáme niektoré z nich.

Pes sám na ulici

V pondelok 9. mája 2022 o 13:18 h oznámil na bezplatnú linku 159 obyvateľ mesta, že po Študentskej ulici sa pohybuje veľký pes jemu neznámej rasy bez majiteľa. Vyslaná hliadka psa našla pred vstupom do Trenčianskej univerzity A. Dubčeka, kde sa už o neho starali pracovníci školy. Mestskí policajti pomocou čipu zistili majiteľ psa, ktorý si ho prevzal a odviedol domov. Za porušenie VZN mesta Trenčín č. 3/2002 o chove psov bol doriešený v zmysle zákona.

Potrebovala pomoc s otcom

Mestská polícia prijala v utorok 10. mája o 7:10 h žiadosť o vyslanie hliadky na Zlatovskej ulici od ženy, ktorej otec je nevládny, spadol na zem a sama ho nevládze zdvihnúť. Vyslaná hliadka pomohla mužovi vstať. Nebol zranený a nepotreboval urgentnú lekársku starostlivosť. Počas dňa tá istá pani ešte dvakrát žiadala o vyslanie hliadky pre ten istý dôvod a poďakovala za ochotu a pomoc.

Mali pri sebe drogu?

Hliadka mestskej polície v utorok 10. mája o 16:40 h počas kontroly dodržiavania verejného poriadku popri Váhu na Ul. Ľ. Stárka spozorovala dve osoby, ktoré sedeli na lavičke. Keď si títo dvaja muži všimli mestských policajtov, prudko sa otočili a očividne niečo schovávali. Šlo o plastové, priehľadné vrecko s neznámou sušinou. Vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, ich držania a obchodovania s nimi. Mestskí policajti oboch mužov zadržali a na miesto privolali hliadku štátnej polície, ktorá ich stotožnila a vec si prevzala na ďalšie riešenie.

Rušili nočný kľud

V nedeľu 15. mája 2022 o 00:33 h prijala stála služba oznámenie vo veci rušenia nočného kľudu z terasy na Ul. gen. Svobodu. Vyslaná hliadka našla na terase sedieť osoby, ktoré dopíjali nápoje. Upozornila majiteľa prevádzky na dodržiavanie nočného kľudu po 22:00 h a celú vec doriešila v blokovom konaní (pokutou).        

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!