Zo zápisníka mestskej polície – 13. týždeň

4. 4. 2023

V minulom roku preverovala a riešila Mestská polícia Trenčín 493 udalostí. Vyberáme niektoré z nich.

Pomohli dezorientovanému mužovi

Vo štvrtok 30. marca 2023 o 12:55 h požiadal operátor Obvodného oddelenia Policajného zboru SR v Trenčíne o vyslanie hliadky na Mládežnícku ulicu, konkrétne pri hlavný vchod na futbalový štadión, kde sa mala nachádzať dezorientovaná osoba. Oznamovateľ počkal na mieste do príchodu hliadky mestskej polície. Mestským policajtom sa muža, ktorý nemal pri sebe žiadne doklady, ani po opakovaných otázkach nedarilo stotožniť, a tak ho previezli do budovy mestskej polície. Následným šetrením zistili, o koho ide. Keďže muž komunikoval nezrozumiteľne, privolali rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá ho previezla do nemocnice. Mestskí policajti o celej situácii  telefonicky informovali jeho príbuzných.

Uvoľnený plech ohrozoval ostatných

V sobotu 1. apríla 2023 o 17:07 h nahlásil prostredníctvom bezplatnej linky 159 obyvateľ Veľkomoravskej ulice, že tam zo strechy trčí nejaký plech. Vyslaná hliadka zistila, že ide o veľký kus plochého plechu, čiastočne trčiaceho zo strechy prístavby vo výške približne 2. poschodia.

Plech bol uvoľnený a pri závanoch vetra sa pohyboval, hrozilo jeho spadnutie a prípadné spôsobenie škody na majetku alebo ujmy na zdraví okoloidúcim. Nakoľko nebolo možné plech odstrániť ani zabezpečiť ich silami, privolali mestskí policajti hasičov, ktorí plech presunuli na bezpečné miesto.

Hluk z bytu ukončila pokuta

V nedeľu 2. apríla 2023 o 00:24 h prijala stála služba mestskej polície oznámenie, že na ulici Pod Sokolice má z bytu na druhom poschodí dochádzať k rušeniu nočného kľudu hlukom a buchotom. Spôsobovať ho mala skupina viacerých ľudí. Vyslaná hliadka sa skontaktovala s osobu, ktorá má v prenájme byt, z ktorého bolo počuť značný hluk z hudobnej produkcie a hlasnej vravy. Hliadka osobu poučila a vec doriešila blokovou pokutou.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!