Zo zápisníka mestskej polície – 12. týždeň

24. 3. 2020

Minulý týždeň sa Mestská polícia Trenčín zameriavala najmä na dodržiavanie opatrení, ktoré v súvislosti s pandémiou šírenia koronavírusu a stúpajúcim počtom potvrdených ochorení COVID – 19 vyhlásil Úrad verejného zdravotníctva SR. Hliadky mestskej polície v súčinnosti s Policajným zborom SR kontrolovali povinné uzatvorenie rôznych prevádzok, barov, reštaurácií… Kontrolovali, či nakupujúci v potravinách a drogériách majú ochranné rúška, to isté overovali u cestujúcich v autobusoch MHD. Monitorovali i miesta s vyššou koncentráciou obyvateľov. V uplynulom týždni nezistili žiadne vážnejšie nedostatky.

Okrem toho však riešili i udalosti iného charakteru. Vyberáme aspoň dve z nich.

Správkyňa cintorína v Kubrej nahlásila vo štvrtok 19. marca 2020 na linku 159, že na Dome smútku im neznáma osoba rozbila päť okien. Vyslaná hliadka mestskej polície zistila, že v budove sa okrem črepov nachádza viacero kameňov, ktorými boli okná rozbité. Jeden z týchto kameňov odlomil kovový kríž, ktorý bol umiestnený na žrdi vlajky používanej pri pohreboch. Odhadnutá škoda je približne 200 eur. Mestská polícia začala v danej veci objasňovanie priestupku proti majetku, ktorého sa dopustila zatiaľ neznáma osoba.

V stredu 18. marca 2020 krátko po 22.00 h nahlásil obyvateľ Sihote, že na ulici M. Turkovej sa v panelovom dome šíri hudba, spev, výkriky a dupot. Oznamovateľ uviedol, že toto sa opakuje už niekoľkýkrát. Vyslané hliadky mestskej polície zistili, že rušenie nočného kľudu vychádza z bytu na 6. poschodí. Dvere im otvoril mladík, ktorý sa nepredstavil a javil známky požitia alkoholu. Mestskí policajti ho upozornili na dodržiavanie nočného kľudu, čo zobral na vedomie. Vec bude doriešená v najbližšom období ako priestupok proti verejnému poriadku.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!