Znečistený papier patrí do komunálneho odpadu

3. 12. 2019

Na Vianočných trhoch 2019 budú na odkladanie odpadu opäť slúžiť len triediace staničky.

Jedna bude pred predajňou Fantázia a druhá pred KIC. Od Lucie 13. decembra sa k nim pridá tretia stanička neďaleko pitnej fontánky na úrovni predajne Dielo. Každá z nich ponúkne možnosť odložiť odpad do farebne odlíšených nádob podľa druhu. Ak si ľudia nebudú istí, do ktorej nádoby odpad vložiť, poradia im vyškolení pracovníci.

Na Sládkovičovej ulici a na Štúrovom námestí budú na vytriedený odpad čakať vrecia na papier, plast a komunálny odpad.

Podľa zmlúv budú predajcovia povinní na podávanie občerstvenia používať výlučne papierové misky, tácky a kompostovateľný príbor. Občerstvenie a výrobky, ktoré nebude zákazník konzumovať na mieste, budú baliť do papierových obalov a vreciek.

Hoci papierový odpad umiestňujeme do modrých nádob, je dôležité vedieť, že tam nepatria znečistené papierové vreckovky, mastné alebo zašpinené papierové poháriky či tácky. Tie, prosíme, vhoďte do čiernej nádoby na zmesový komunálny odpad.

triediaca stanica

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!