Zmeny v trenčianskej MHD

12. 6. 2006

          Mesto Trenčín na základe podpísanej zmluvy so SAD Trenčín a.s. o verejnom záujme určuje, aký bude cestovný poriadok, ako budú autobusové linky premávať, na ktorých úsekoch a v akých časoch. SAD Trenčín po dohode s mestom pristúpila od začiatku júna na zmeny trasy liniek č. 2 a 6 tak, aby niektoré spoje zachádzali k obchodno-zábavnému centru MAX, skúšobne zaviedla nočný spoj zatiaľ trikrát do týždňa a vytvorila novú linku č. 3, ktorá spojí s poliklinikou bez prestupovania Trenčanov zo Zlatoviec a Záblatia a od firmy Old Herold aj z Istebníka a Orechového.

          „Rozdiel medzi minulosťou a prítomnosťou je ten, že Mesto Trenčín hrá významnú, dominantnú úlohu ako zmluvný partner dopravcu a konečne sme mohli zareagovať na dlhodobé požiadavky občanov, veď občania požadujú niektoré úpravy už od začiatku tohto volebného obdobia. Teraz sú už realizovateľné. A nočný spoj je jeden z nich,“ hovorí zástupca primátora Anton Boc. Nočný spoj zatiaľ premáva počas víkendových dní, začína na Zlatovskej ul., pokračuje cez Hasičskú, Opatovskú, Rázusovú, Rozmarínovú až na Juh. Všetky dôležité mestské časti sú prepojené, či je to Zámostie, Sihoť, Opatová, centrum alebo Juh. Cena je 25 Sk. Prvý spoj vyrazí tesne po 22 h a končí ráno po 5,00 h, keď začína riadna prevádzka.  „Sme naozaj zvedaví, nakoľko bude spoj kapacitne naplnený. Veríme, že občania budú spokojní a linku využijú. Počas najbližších mesiacov vyťažiteľnosť spoja vyhodnotíme a dohodneme so SAD ďalší postup,“ dodáva A. Boc.

          Nové i doplnené spoje sú predzvesťou celkovej zmeny cestovného poriadku, pripravovanej na základe  Výskumným ústavom dopravným spracovanej optimalizačnej štúdie. Štúdia analyzuje súčasný stav, uvádza, čo treba zlepšiť, zapracováva požiadavky občanov a zamestnávateľov v Trenčíne. „Cestovný poriadok treba prispôsobiť novej premávke na pozemných komunikáciách. Máme viac svetelných križovatiek, pribudli kruhové objazdy, kde sa premávka zrýchľuje, máme aj nové obchodné centrá a firmy, čím sa mení dostupnosť občanov do práce i za aktívnym oddychom či nákupmi,“ konštatuje trenčiansky viceprimátor. Mesto tak opäť plní požiadavku občanov z viacerých častí mesta.

          Nový cestovný poriadok je logickým vyústením modernizácie vozového parku v trenčianskej SAD-ke. Číslovania autobusov sa nezmenia, upravia sa trasy. „Presmerovaním zrýchlime cestovanie a zvýšime bezpečnosť cestujúcich. Niektoré spoje nepôjdu cez Inoveckú ul., ale cez Soblahovskú, prípadne Legionársku ul. alebo Dlhé Hony. Soblahovská ul. má nový asfaltový povrch, určite sa bude lepšie tadiaľ jazdiť. Vyžiadala si to dopravná situácia, križovatka Inoveckej ul. s cestou  smerujúcou na Juh od Električnej ul. je nevyhovujúca najmä pre kĺbové autobusy. Dlho tam čakajú, lebo musia dať prednosť v jazde, MHD touto križovatkou skôr spomaľujeme, ako zrýchľujeme. Návrh sme robili citlivo s ohľadom na frekventované zastávky. Napríklad prvú zastávku na Inoveckej nahradí neďaleká pri Smažienke na Dlhých Honoch,“ vyratúva predpokladané zmeny A. Boc.

          Na sídlisku Juhu budú presunuté podľa dlhodobej požiadavky občanov niektoré spoje z Ul. gen. Svobodu na Saratovskú ul. Viac autobusov bude premávať  na Východnú ul. „Zmeny sa spracovávajú, koncom augusta by sme ich chceli spustiť do praxe,“ uzatvára tému zástupca primátora.

x x x

          Linka č. 2 v smere z Nozdrkoviec na Opatovskú cestu zastavuje pri obchodnom-zábavnom centre Max o 8.58, 9.58, 10.58, 16.28, 17.28, 18.28, 19.55 a 21.25 h každý deň v týždni a o 22.26 h len v pracovných dňoch.

          Linka č. 2 v smere z Opatovskej cesty do Nozdrkoviec zastavuje pri obchodnom-zábavnom centre Max o 10.19, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 a 20.49 h každý deň v týždni a o 8.18 a 21.19 h len v pracovných dňoch.

          Linka č. 6 v smere z Opatovskej cesty na Zlatovskú ul. zastavuje pri obchodnom-zábavnom centre Max o 11.00, 17.13, 18.38 a 19.49 každý deň v týždni, o 8.53, 9.58, 16.04, 21.19 a 22.48 h v pracovných dňoch a o 8.58, 13.38, 14.58 a 18.03 h cez víkendy.

          Linka č. 6 v smere zo Zlatovskej ul. na Opatovskú cestu zastavuje pri obchodno-zábavnom centre Max o 8.36, 10.28, 17,41 a 19.21 h každý deň v týždni, o 11.18, 16.32, 20.21 a 22.22 h v pracovných dňoch a o 11.28, 14.36 a 15.46 h cez víkendy.

          Cestovné poriadky na zastávkach MHD v Trenčíne nájdete na webovej stránke http://www.sadtn.sk/cestovny_poriadok_mhd.htm.  

 

 

Trenčín,aut.st.-Trenčín,VÚO-Trenčín,JUH-Trenčín,SAD – nočný spoj 

  5 7 9 11 13 1 3
               
TN,Zlatovska ul.,SAD …   …   …   …   …   22:03  …  
TN,Zlatovska ul.,nákupné stred. …   …   …   …   …   22:05  …  
TN,,Hasičská ulica …   …   …   …   …   22:08  …  
TN,,autobusová stanica 00:30  01:45  03:05  04:05  04:55  22:10  23:30 
TN,,ul.Gen.Štefánika 00:32  01:47  03:07  04:07  04:57  22:12  23:32 
TN,Opatovska ul.,VUO 00:36  01:51  03:11  04:11  05:01  22:16  23:36 
TN,Opatovská ul.,nákupné stred. 00:38  01:53  03:13  04:13  05:03  22:18  23:38 
TN,ul.M.Rázusa,Zimný štadión 00:40  01:55  03:15  04:15  05:05  22:20  23:40 
TN,,Hasičská ulica 00:42  01:57  03:17  04:17  05:07  22:22  23:42 
TN,Rozmarínová ul.,Gymnázium 00:44  01:59  03:19  04:19  05:09  22:24  23:44 
TN,,Legionárska ul. 00:45  02:00  03:20  04:20  05:10  22:25  23:45 
TN,,Inovecká ul. 00:47  02:02  03:22  04:22  05:12  22:27  23:47 
TN,ul.Gen.Svobodu,otoč. 00:50  02:05  03:25  04:25  05:15  22:30  23:50 
TN,ul.Gen.Svobodu,rázc. 00:51  02:06  03:26  04:26  05:16  22:31  23:51 
TN,Saratovská ul.,ZŠ 00:54  02:09  03:29  04:29  05:19  22:34  23:54 
TN,Saratovská ul.,tržnica 00:55  02:10  03:30  04:30  05:20  22:35  23:55 
TN,Električná ul.,nem. 00:58  02:13  03:33  04:33  05:23  22:38  23:58 
TN,,Električná ul. 01:00  02:15  03:35  04:35  05:25  22:40  00:00 
TN,Zlatovska ul.,nákupné stred. 01:03  02:18  03:38  )      05:28  22:43  00:03 
TN,Zlatovska ul.,SAD )      )      )      )      05:30  )      )     
TN,Bratislavská ul.,Old-Herold 01:05  02:20  03:40  )      …   22:45  00:05 
TN,,Hasičská ulica 01:07  02:22  03:42  04:37  …   22:47  00:07 
TN,,autobusová stanica 01:10  02:25  03:45  04:40  …   22:50  00:10 
  premáva v nedelu a 26.12.,17.4.,1.5., 8.5., ,nepremáva 25.12., 16.4., 30.4., 7.5.
  premáva v sobotu, nepremáva 24.12..
  premáva v piatok a 5.1., 13.4., 14.9., 16.11., nepremáva 6.1., 14.4.,1.9., 15.9., 17.11..
  premáva v pondelok a 27.12.,18.4.,2.5.,9.5.nepremáva 26.12.,17.4.,1.5.,8.5..

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!