Zmeny platné od 15. októbra pre hromadné podujatia

15. 10. 2020

S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sú hromadné podujatia zakázané. Opatrenie vydané Úradom verejného zdravotníctva SR 14. októbra 2020 hovorí aj o výnimkách tohto zákazu.

  • Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu nad 6 osôb.
  • Výnimky z tohto zákazu:
    • hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú mať v čase začiatku podujatia negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 nie starší ako 12 hodín, podujatie musia byť ohlásené na regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pre jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania – pri splnení týchto podmienok je na tomto podujatí možné podávať jedlá a nápoje.
    • obrady krstu, sobáša a pohrebu, vrátane civilných verzií, účastníci musia dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami, okrem prípadov, v ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné, počet účastníkov v interiéri v jednom okamihu nesmie prekročiť limit jedna osoba na 15 štvorcových metrov
    • hromadné podujatia nevyhnutné pre priebeh najvyšších súťaží v hokeji, futbale, hádzanej, basketbale a volejbale (presný zoznam je uvedený v opatrení) – musia sa konať bez obecenstva za dodržania podmienok, ktoré Úrad verejného zdravotníctva SR zverejní na svojom webovom sídle
    • zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, ako aj ďalšie zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa konajú na základe zákona, ako aj na voľby za dodržania stanovených podmienok

„Trend je jednoznačný – počet infikovaných na Slovensku v posledných týždňoch explozívne narastá naprieč regiónmi. Tempo, akým pribúdajú infikovaní na úrovni okresov ukazuje, že už nie je možné hovoriť o takzvaných „bezpečných“ oblastiach. Počty infikovaných stúpajú na celom území Slovenska,“ hovorí hlavný hygienik Ján Mikas vo vyjadrení na sociálnej sieti Úradu verejného zdravotníctva SR.

Cieľom plošných opatrení je podľa neho v čo najkratšom možnom čase spomaliť šírenie nákazy medzi ľuďmi – a to aj s ohľadom na stúpajúci výskyt chrípky a chrípke podobných ochorení, ktorá do epidémie prerastá na prelome januára a februára. Do tohto času je potrebné situáciu stabilizovať a sploštiť krivku chorobnosti COVID-19.

„Opatreniami nereagujeme len na vzniknutú situáciu, majú aj preventívny účel. Snažíme sa nimi predchádzať možným horším scenárom. Preto pristupujeme aj k obmedzovaniu činností, ktoré podľa dostupných dát pôsobia na prvý pohľad menej rizikovo, hoci z pohľadu šírenia nového koronavírusu rizikové sú.

Už si nemôžeme dovoliť čakať, v akej situácii, v ktorej prevádzke a v ktorom regióne sa vírus rozšíri a s oneskorením dvoch týždňov, čo je inkubačná doba vírusu, zavádzať opatrenia na lokálnej úrovni. V tomto čase je už epidémia COVID-19 takmer na celom území Slovenska a každý infikovaný človek šíri ochorenie ďalej v rodine alebo na pracovisku či na často navštevovaných miestach,“ vysvetľuje hlavný hygienik.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!