Zmena vo vývoze odpadu v centre mesta

21. 10. 2021

Vývoz uličných nádob a zber vriec s komunálnym odpadom od prevádzok v centrálnej mestskej zóne je po novom vykonávaný od pondelka do štvrtka 1 x denne. Pôvodná frekvencia vývozu 2 x denne ostáva v piatok, sobotu a nedeľu.

čierne vrece na odpadV dňoch s vývozom raz denne je možné vrecia s odpadom vykladať v čase od 8.00 hod. – do 9.00 hod. a zberová spoločnosť zabezpečí ich odvoz v čase po 9.00 hod. – 10.00 hod.

Rozhodnutie o zmene frekvencie vývozu od pondelka do štvrtka súvisí s aktuálnym faktom, že uličné nádoby v centre mesta neboli v poslednom čase pri vývoze 2 x denne napĺňané. Útvar životného prostredia preto z dôvodu hospodárnosti navrhol zníženie frekvencie vývozu na 1 x denne.

V prípade, že navrhnutá frekvencia nebude postačujúca, dôjde, samozrejme, k jej úprave.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!