Zmena cestovného poriadku od piatka 22. septembra 2023

21. 9. 2023

Od piatka 22. septembra 2023 vstúpi do platnosti zmena cestovného poriadku Mestskej hromadnej dopravy (MHD) Trenčín. Pôjde o značné zlepšenie dopravnej obsluhy novorozvíjajúcich sa častí mesta v lokalite Vinohrady a Pod privádzačom, ktoré doteraz nemali adekvátne autobusové spojenia. Rozšírená bude obsluha zastávok v úseku Old Herold – Vinohrady – Hanzlíkovská.

Spojenie tejto lokality s centrom mesta bude po novom aspoň raz za hodinu, v čase prepravných špičiek minimálne dvakrát za hodinu. Dohodlo sa na tom mesto Trenčín s dopravcom MHD – spoločnosťou Transdev.

Načasovanie zmien je symbolické – na Deň bez áut, ktorým každoročne vrcholí Európsky týždeň mobility. V tomto prípade ide o jedno z trvalých riešení aplikovaných do praxe.

Nové spoje sú pridané v pracovných dňoch v čase špičky na linke č. 3. Vo večerných hodinách a počas víkendov je ponuka rozšírená na linkách č. 13 a 27. Vyšším počtom spojov na linke č. 27 počas víkendov sa posilní MHD nielen do Zámostia, ale aj k OC Laugaricio, o spojenie s ktorým je permanentný záujem.

Linka 3

Linka má celkovo prepracovaný cestovný poriadok, má viaceré nové, predĺžené i posunuté spoje.

Odchody spojov po novom – od 22. septembra 2023:

  • zo Záblatia v pracovných dňoch o 5:15, 5:52D, 6:10H, 6:25, 6:50H, 7:10H, 7:20C, 7:35, 8:10H, 13:22H, 14:00V, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 22:54L

Vysvetlivky:

C – len v dňoch školského vyučovania,

D – začína od zastávky Detské mestečko,

H – začína od zastávky Hanzlíkovská,

L – ide len po zastávku Old Herold,

V – zachádza k VOP

  • z Ul. Gen. Svobodu v pracovných dňoch o 5:23VD, 5:48, 6:18D, 6:46H, 7:03, 7:46H, 12:58H, 13:28, 13:58, 14:28, 14:58, 15:28, 15:58, 16:28, 17:38H

Vysvetlivky:

D – ide len po zastávku Detské mestečko,

H – ide len po zastávku Hanzlíkovská,

V – zachádza k VOP

POZOR!

Spoj o 5:23 z Gen. Svobodu po príchode na zastávku Detské mestečko pokračuje o 5:48 ako linka 6 smer Zlatovská – Hasičská – autobusová stanica – Sihoť IV.

Spoj o 22:54 od zastávky Rybáre po Old Herold je pokračovaním spoja linky 6 s odchodom o 22:40 z autobusovej stanice.

Linky 7 a 17

Zrušené spoje:

  • v pracovných dňoch o 19:25 a 20:25 z Gen. Svobodu po Brniansku. Namiesto zrušených spojov je možné použiť nové spoje linky 13 z Gen. Svobodu o 19:25 a 20:25.
  • v pracovných dňoch o 20:04 z Brnianskej na Gen. Svobodu. Namiesto zrušeného spoja je možné použiť nový spoj linky 13 z Brnianskej o 19:57.

Linka 13

Nové spoje:

  • v pracovných dňoch o 19:25, 20:25 a 21:37 z Gen. Svobodu (okruh). Zo zastávky Záblatie-stred nové spoje odchádzajú o 19:51 a 20:51, spoj o 22:03 ide len po zastávku Pod privádzačom.
  • v soboty, nedele a sviatky o 5:19 zo zast. Old Herold a o 6:05, 7:05, 20:00, 21:00 a 22:00 z Gen. Svobodu (okruh). Zo zastávky Záblatie-stred nové spoje odchádzajú o 5:31, 6:31, 7:31, 20:26 a 21:26, spoj o 22:26 ide len po Zlatovskú, SAD.

Linka 27

Predĺžený spoj:

  • v soboty, nedele a sviatky o 8:03 začína už z Beckovskej (doteraz len od zastávky Old Herold)

Nové spoje:

  • v soboty, nedele a sviatky o 9:13 z Beckovskej a o 10:07, 11:07, 13:07, 14:07, 15:07, 17:07, 18:07 a 19:07 od OC Laugaricio (okruh). Zo zastávky Záblatie-stred nové spoje odchádzajú o 9:31, 10:31, 11:31, 13:31, 14:31, 15:31, 17:31, 18:31 a 19:31

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!