Zisťujú údaje pre štatistiku rodinných účtov

11. 12. 2018

Od 10. decembra 2018 zisťuje Štatistický úrad SR informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.  Opytovateľ sa musí preukázať osobitným poverením.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných takmer 190 obcí a medzi nimi aj Trenčín. Opytovatelia do 31. decembra 2019 navštívia viac ako 2 tisíc domácností.

Pracovník poverený funkciou opytovateľa je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Oslovené domácnosti sú povinné podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike poskytnúť mu požadované údaje.

„Všetky informácie, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely,“ hovorí generálna riaditeľka sekcie zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní ŠÚ SR Zlata Jakubovie.

Výsledky zisťovania využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému ŠÚ SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie nájdete na www.statistics.sk.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!