Železnica: Trenčania sa nemusia obávať búrania

16. 6. 2005

         Modernizácia železničnej trate v Trenčíne sa dotkne súčasného mestského letného kúpaliska, kolkárne, majiteľov dvadsiatich domov v mestskej časti Orechové a dvoch domov pri železničnom priecestí v blízkosti hypermarketu Billa. Tieto objekty budú asanované a rodiny sa nasťahujú podľa záujmu buď do nových rodinných domov, alebo dostanú finančnú náhradu na individuálne riešenie otázky bývania. Na výstavbu sú vytipované dve lokality, kde už Mesto Trenčín úspešne rokuje s majiteľmi pozemkov o ich odpredaji – na Soblahovskej ul. a pri Vojenskom opravárenskom podniku. Mesto Trenčín vyvíja aj aktivity na získanie jednotlivých, individuálnych pozemkov na Zámostí.


          Bremeno majetkovo-právneho vysporiadania prevzalo na svoje plecia Mesto Trenčín, vrátane finančného zabezpečenia a výstavby náhradných rodinných domoch. Spôsob úhrady nákladov, spojených s náhradným bývaním alebo finančným vyrovnaním s majiteľmi domov, vyrieši mesto s investorom modernizácie – Železnicami SR.


          V súčasnosti primátor Branislav Celler individuálne rokuje s každým z majiteľov nehnuteľností v Orechovom o podmienkach, za ktorých vyslovia súhlas s asanáciou. Zároveň im tlmočí stanovisko, že Mesto Trenčín bude garantovať štandard ich bývania. „Nerozhoduje znalecká cena súčasných nehnuteľností. Presťahujú sa do domov s rozlohou pozemku a počtom miestností rovnocenných terajšiemu bydlisku,“ zdôrazňuje primátor.


          V prípade, že občania prejavia záujem individuálne riešiť otázku svojho bývania, dostanú finančnú náhradu. Hodnota získaných finančných prostriedkov bude dostatočná na výstavbu nového domu, veľkosťou a štandardom rovnocenného s ich terajším bydliskom.


          Výstavba nových domov musí byť ukončená do termínu začatia realizácie nového železničného mosta v priebehu roka 2008. Až po skolaudovaní nových domov a presťahovaní sa ich obyvateľov, budú staré objekty v Orechovom a pri železničnom priecestí v blízkosti hypermarketu Billa asanované.


          Nové letné kúpalisko bude vybudované v areáli Ostrova. Pôvodne sa tu uvažovalo s vybudovaním aquaparku, ale jeho výstavba je z ekonomického hľadiska najefektívnejšia v priestore dnešnej krytej plavárne, kde po modernizácii železničnej trate vznikne plocha o rozlohe približne 12 000 m². Krytá plaváreň je totiž technologicky vybudovaná na vykurovanie a úpravu vody pre tri bazény. Keď prejde letné kúpalisko na Ostrov, technológia by bola kapacitne vyťažená len z jednej tretiny.


          Na Ostrove bude kúpalisko s parametrami podobnými súčasnému a ekonomicky dostupné pre všetkých obyvateľov mesta. Aquapark sa nezačne realizovať skôr ako v roku 2009, po skončení modernizácie  železničnej trate. „Naším cieľom je získať finančné prostriedky na jeho výstavbu z Európskej únie, aby ceny boli prijateľné pre čo najširšiu vrstvu obyvateľov mesta,“ povedal B. Celler.+ Nové letné kúpalisko bude situované na Ostrove v priestore, označenom žltou farbou.+ Aquapark bude vybudovaný v rámci krytej plavárne, na ploche približne 12 000 m². Na mape je toto územie znázornené žltou farbou. Červená farba znázorňuje novú železničnú trať, modrá ohraničuje dnešnú krytú plaváreň, ktorá bude súčasťou aquaparku.


 


 


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!