Zdenka Kramplová prisľúbila pomoc pri získavaní pozemkov pre investorov

31. 1. 2008

Na pracovnom stretnutí  s ministerkou pôdohospodárstva SR Zdenkou Kramplovou riešil primátor mesta Trenčín Branislav Celler niekoľko tém. Medzi kľúčové patril problém, ktorý brzdí ďalší rozvoj priemyselného parku. Strategický investor, zásadný aj pre rozvoj ďalších firiem, potrebuje pre svoju investíciu pozemky, ktoré sú ešte stále vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu (ďalej SPF).


Na stretnutí 25. januára 2008 ministerka pôdohospodárstva priznala, že aj ju trápi problém nefunkčnosti orgánov SPF, pretože sa to týka záujmov viacerých. V súčasnosti je stále nefunkčná správna a dozorná rada.


Keďže ďalší rozvoj mesta prostredníctvom nového priemyselného parku na Bratislavskej ulici priamo závisí od týchto pozemkov, ministerka prisľúbila pomoc: „Projekt je veľmi dobre pripravený. Prisľúbila som, že sa pozriem na možnosti, ktoré by boli.“ Vyjadrila zároveň presvedčenie, že: „čoskoro bude fond fungovať tak, ako by mal a príde aj k určitej zmene pokiaľ ide o orgány fondu. Bude to však závisieť na vláde a na ochote súčasného generálneho riaditeľa a vedenia SPF.“ Na otázku, o aký časový horizont tu pôjde, ministerka Z. Kramplová odpovedala:  „Keďže je projekt pripravený a v podstate je vo finálnej fáze, ja by som to videla, že možno do tohto leta by to bolo reálne.“   (zm)


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!