Zber vianočných stromčekov končí budúci týždeň

5. 2. 2019

Vianočné stromčeky sa zo sídlisk zbierajú vždy v utorok a vo štvrtok do 14. februára 2019.

Odvoz vianočných stromče­kov zo stanovíšť nádob na ko­munálny odpad zo sídliskových častí (nie z lokalít individuál­nej rodinnej zástavby) zabezpečuje Mesto Trenčín  prostredníctvom Mestského hospodárstva a správy lesov, m. r. o.

Nevyvezený strom­ček je možné nahlásiť na tel. č. 0904 631 726 alebo na peter.kadak@trencin.sk.

Vianočný stromček môžete tiež bezplatne odovzdať vo všetkých troch zberných dvoroch – na Zlatovskej, Soblahovskej i na ulici K zábraniu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!