Záznam z verejnej prezentácie

14. 3. 2017

Verejná prezentácia štúdie nového urbanistického riešenia centrálnej mestskej zóny spojená s diskusiou sa konala v stredu 8. marca 2017 v kine Hviezda.

Viedol ju hlavný architekt mesta Trenčín Martin Beďatš a tím odborníkov – urbanistov a dopravných inžinierov. Prezentované boli: štúdia limitov zastavateľnosti centrálnej mestskej zóny, štúdia nového dopravného riešenia a dopravný model mesta.

Pozrite si videozáznam:

1. Úvod
2.  00:07:22 Štúdia limitov zastavateľnosti
3.  01:05:55 Štúdia nového dopravného riešenia
4.  01:56:50 Dopravný model mesta
5.  02:05:15 Diskusia

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!