Záznam z mimoriadneho zastupiteľstva

6. 5. 2014

Ponúkame vám záznam z rokovania mimoriadneho Mestského zastupiteľstva Trenčín zo dňa  25. apríla 2014.


1. Otvorenie a schválenie programu 0:00:00
2. Majetkové prevody 0:11:41
3. Potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1141 zo dňa 24.03.2014 v zmysle § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 0:15:15
4. Zmena štatútu mesta Trenčín 0:49:00
5. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta 1:25:36
6. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 1:30:00


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!