Záznam z mimoriadneho mestského zastupiteľstva

2. 3. 2018

V utorok 27. februára 2018 sa o 16.00 h zišli poslanci trenčianskeho mestského parlamentu na spoločnom rokovaní. Mimoriadne mestské zastupiteľstvo zvolal primátor Richard Rybníček. Dôvodom bola nutnosť prerokovania materiálu ku kúpe ďalších nájomných bytov. Ponúkame vám záznam z rokovania poslancov.


 Prvá časť rokovania: 


1. Otvorenie a schválenie programu


2. 00:05:28 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018


3. 00:34:53 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta


4. 01:03:40 Návrh na schválenie kúpy 26 nájomných bytov s príslušenstvom, na schválenie spôsobu ich financovania a s tým súvisiacich úkonov a na schválenie uzatvorenia kúpnej zmluvy 


 


 


Druhá časť rokovania:


5. Majetkové prevody


6. 00:07:11  Interpelácie


7. 00:07:27  Rôzne


8. 01:49:45  Záver


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!