Záujem o ruštinu rastie aj v Trenčíne

5. 10. 2012

Na väčšine trenčianskych základných škôl sa vyučujú tri cudzie jazyky. Hlavným cudzím jazykom je angličtina, ktorá je povinná od prvého ročníka. Druhý cudzí jazyk si žiaci vyberajú v šiestom ročníku.


Väčšina detí si môže vybrať nemecký alebo ruský jazyk, v ZŠ na Východnej ulici ponúkajú žiakom aj francúzštinu. Ako informovala Ľubica Kršáková z útvaru školstva, posledné dva roky zaznamenali v školách nárast záujmu o ruský jazyk. „Učí sa ho 798 žiakov, ich počet bude s pribúdajúcimi ročníkmi narastať. Ruský jazyk sa zdá deťom ľahší, lebo je podobný slovenčine a mnoho slov sa zhoduje. Navyše, písanie azbuky sa deťom zdá zábavné,“ povedala.


Od 15. septembra sú známe presné počty žiakov v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Trenčín. Oproti septembru 2011 je ich o 24 menej, presne 4110. Prvákov je dokonca o 49 menej ako minulý rok. Podľa informácií z útvaru školstva v januári 2012 zapísali do prvej triedy 526 detí, v súčasnosti je však prvákov iba 463. Dôvody, prečo nenastúpili do školy môžu byť odložená povinná školská dochádzka alebo pobyt v zahraničí.


Oproti minulému školskému roku je však vyšší záujem o školský klub, ktorý využíva 1394 detí, čo je o 57 viac ako v septembri 2011. Záujem o krúžky v Centre voľného času má 387 zapísaných detí a mládeže. O štúdium hudby, tanca, výtvarného či literárno-dramatického odboru v Základnej umeleckej škole K. Pádivého prejavilo záujem 1203 žiakov.


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!