Zastupiteľstvo schválilo majetkové prevody

21. 11. 2013

Poslanci podporili predaj voľných nájomných bytov i odkúpenie pozemkov v priemyselnej zóne, ktoré mesto potrebuje pre nového investora. Stalo sa tak 19. novembra na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve.  


Mestskí poslanci sa opakovane zišli, aby hlasovali o majetkových prevodoch. Po tom, ako odmietli o tomto bode programu 14. novembra rokovať, tentoraz ho podporili a majetkové prevody odsúhlasili.  


Dôležitým rozhodnutím bolo schválenie dokúpenia pozemkov od Slovenského pozemkového fondu (SPF) v trenčianskej priemyselnej zóne, kam prejavil záujem vstúpiť zahraničný investor. Japonská spoločnosť Akebono chce postaviť závod na pozemkoch o výmere 40 tisíc metrov štvorcových. Už 22.7.2013 schválil mestský parlament kúpu pozemkov od SPF vo výmere vyše 33 tisíc metrov štvorcových. Na základe kúpnej zmluvy sa mesto Trenčín stalo ich vlastníkom.


Pri spracovaní projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu závodu, bol zistený nesúlad medzi plánom výstavby závodu s novovytvorenými hranicami pozemkov. Ukázala sa potreba dokúpenia ďalších pozemkov o výmere vyše 1 800 metrov štvorcových. Poslanci podporili dokúpenie pozemkov od SPF za celkovú sumu 50 320 eur.


V najbližších dňoch primátor zvolá opäť poslanecký zbor, aby hlasoval o predaji tých istých pozemkov japonskému investorovi, čím by mesto mohlo ešte v tomto roku do rozpočtu získať nezanedbateľné financie.


Poslanci mestského zastupiteľstva schválili aj predaj piatich voľných bytov po neplatičoch. Boli ponúknuté vo verejnej obchodnej súťaži, ktorej podmienky schválilo mestské zastupiteľstvo. Byty nie sú užívania schopné a je potrebné do nich investovať nemalé finančné prostriedky. Zastupiteľstvo svojim rozhodnutím zabezpečilo príjem do rozpočtu vo výške 184 200 eur.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!