Zastávka na Braneckého ulici bude dočasne presunutá

15. 8. 2013

Od pondelka 19. augusta mesto začne rekonštruovať zastávku MHD na Braneckého ulici oproti Strednej zdravotníckej škole. Pre ľudí to bude znamenať niekoľko minút chôdze navyše. Zastávka bude opäť v prevádzke od 30. septembra.


Rekonštrukcia pozostáva z úpravy podložia a výmeny vrchnej vrstvy na komunikácii v pruhu so zastávkou. Keďže pôjde o trváce betónové prevedenie zastávky, je čas prác dlhý, nakoľko betón tam musí „zrieť“ 3 až 4 týždne.


Ako cestovať?


Pre linky MHD bude zastávka v smere na Hasičskú ulicu presunutá na Palackého ulicu k Reštaurácii RETRO. Obslúži cestujúcich na Sihoť, autobusovú stanicu a do Kubry (Kubrice). Pre linky č. 3, 5, 15, 19 a 27, ktoré premávajú do Zámostia, bude zastávka zrušená bez náhrady, nakoľko v tak exponovanom úseku nie je možné zriadiť dočasnú zastávku. Zrýchlené spoje týchto liniek budú zastavovať na zastávke Legionárska.


Ľudia, cestujúci do Zámostia tak počas prác budú musieť prejsť na zastávku Legionárska (pri Poštovej banke), čo je od rekonštruovanej zastávky do 5 minút pešo. Tiež môžu využiť linky MHD, zastavujúce na Hasičskej ulici, prípadne linky prímestskej autobusovej dopravy, zastavujúce na Električnej ulici.Prečo nie je zastávka inde?


V minulosti bola autobusová zastávka aj v križovatke na Námestí sv. Anny. Bola však zrealizovaná v rozpore so všetkými pravidlami a normami, preto bola zrušená. Podľa polície musí umiestnenie a stavebné usporiadanie zastávky rešpektovať bezpečnosť a plynulosť premávky. „Miestna komunikácia Braneckého ulice v úseku od Námestia sv. Anny po Rozmarínovú ulicu nemá dostatočné šírkové parametre pre dočasné umiestnenie zastávky na jazdnom pruhu,“ povedala krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.


Podľa jej slov zastávku nemožno umiestniť ani v úseku od poslednej zastávky na Legionárskej ulici pri Poštovej banke až po križovatku Rozmarínovej ulice s vetvou cesty I/61 Palackého ulicou.


„Je potrebné si uvedomiť, že Braneckého ulica je jedným z hlavných cestných prieťahov centrom mesta Trenčín s veľmi hustou premávkou a umiestnenie zastávky na jazdnom pruhu uvedenej komunikácie by zásadne ovplyvnilo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,“ vysvetlila E. Antalová. Najbližšie možné miesto pre zriadenie dočasnej zastávky je teda na Palackého ulici pri reštaurácii RETRO.Mesto zvolilo trvácnejšie riešenie


„Sme si vedomí, že zrušenie autobusovej zastávky na Braneckého ulici na viac ako jeden kalendárny mesiac je pre celé Zámostie obmedzujúce,“ povedal k dočasnej situácii primátor mesta Richard Rybníček. Povrch zastávok na Legionárskej a na Braneckého ulici však už bolo nevyhnutné zrekonštruovať. „Zvolili sme riešenie, pri ktorom nebude vymenený len asfaltový kryt, ale povrch zastávky bude zrealizovaný z betónu. Výmena asfaltového krytu s opravou časti podkladu pod asfaltom by obmedzila cestujúcich asi len na jeden týždeň. Pri tak vyťaženej zastávke by to však nebola trvácna úprava a už o krátky čas by sa do krytu muselo opäť investovať. Betónový povrch zastávky bude trvácny, ale jeho realizácia si vyžaduje podstatne dlhší čas,“ vysvetlil R. Rybníček.


V súlade s legislatívou a normami


Dočasné dopravné riešenie vypracoval dopravný projektant v súčinnosti s odbornými zamestnancami Mestského úradu v Trenčíne, dopravcom SAD Trenčín, a.s. a na základe konzultácie a súhlasu Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ SR v Trenčíne. Dopravné riešenie bolo spracované tak, aby bolo v súlade s platnou legislatívou a príslušnými technickými normami, ktoré sú v doprave záväzné.


Rekonštrukcia zastávky na Braneckého ulici je jednou z investičných akcií mesta, o ktorých rozhodli poslanci na júlovom mimoriadnom rokovaní mestského parlamentu.


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!