Zaplatili ste miestne dane?

4. 8. 2022

Aktuálne mesto ako správca dane kontroluje platby miestnych daní, ktoré mali byť zaplatené do 31. 12. 2021. Prosíme, skontrolujte si, či máte všetko uhradené.

peniaze a kalkulačkaDaňovníkov s nedoplatkom kontaktuje mesto telefonicky, mailom alebo zasielame výzvy na zaplatenie daní. Upozorňujeme, že výzvy na zaplatenie nedoplatku nie je mesto povinné zasielať, pohľadávku môžeme postúpiť hneď na vymáhanie. Chápeme však, že mnohí z nás pri iných starostiach pozabudnú zaplatiť, a preto sa snažíme daňovníkov, ktorí takto pozabudli, kontaktovať.

Pri pomerne vysokom počte dlžníkov sa ale nie vždy podarí skontaktovať so všetkými. Preto odporúčame, aby ste si skontrolovali, či máte za minulé roky zaplatenú daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, či poplatok za smeti.

Uhradením nedoplatkov sa vyhnete zbytočným problémom a zvýšeným finančným nákladom, ktoré by mohli vzniknúť pri vymáhaní pohľadávok súdnym exekútorom.

„Blíži sa obdobie, kedy časť pohľadávok budeme musieť postúpiť súdnemu exekútorovi. Nerobíme to s radosťou, ale je to spravodlivé voči tým občanom, ktorí poctivo platia miestne dane a ktorí sa snažia plniť si svoje daňové povinnosti,“ hovorí Ján Margetín, špecialista na dane a poplatky MsÚ Trenčín.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!