Zápis budúcich prváčikov bude bez detí

7. 4. 2021

Je to jedno z opatrení prijatých v oblasti regionálneho školstva. Zápis detí do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2021/2022 je pre všetky základné školy (ZŠ) zriadené mestom Trenčín stanovený na dni 12. 4., 13. 4., s výnimkou ZŠ na Potočnej ulici, kde bude zápis detí 12. 4. 2021.

  • Na ZŠ, Hodžova bude zápis prebiehať tri dni, a to 12. – 14. 4. 2021.
  • Zápis pre nadané deti v ZŠ, Kubranská bude dňa 14. 4. 2021.
  • Rodič môže zapísať dieťa iba do jednej základnej školy.
  • Podľa pokynov ministerstva školstva sa zápis uskutoční bez účasti detí.
  • Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.
  • Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční podľa usmernenia jednotlivých základných škôl.
  • Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a neustále sa doplňujúce informácie odporúčame rodičom sledovať webstránku školy, na ktorú chcú svoje dieťa zapísať.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!