Začínajú sa prípravné práce pred rekonštrukciou južného opevnenia

10. 7. 2018

V budúcom týždni začnú budovať dočasnú prístupovú cestu k južnému opevneniu Trenčianskeho hradu tak, aby sa k opevneniu dostali ťažké vozidlá. Trenčiansky samosprávny kraj chce totiž už v najbližšom čase začať s rekonštrukciou južného opevnenia.

Dočasná prístupová cesta bude realizovaná asfaltobetónom, ktorý bude položený na vrstvu štrkodrviny. Požiadavka na takýto prístup na stavenisko bola vznesená Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne pre elimináciu možnosti poškodenia prípadných archeologických nálezov, ktoré sa môžu nachádzať pod terajšou nespevnenou cestou. Tá vedie cez archeologickú lokalitu a akékoľvek práce preto podliehajú zákonu o ochrane pamiatkového fondu.

Vozidlá stavby budú jazdiť cez Kukučínovu ulicu smerom k hotelu na Brezine, odkiaľ budú pokračovať po existujúcej ceste smerom k pamätníku okolo Tarzánie. Dočasná prístupová cesta bude začínať v blízkosti pamätníka, bude pokračovať smerom k Čerešňovému sadu až po Južné opevnenie hradu (viď mapka). Práve v tomto úseku sa v utorok 10. júla začali výruby stromov, ktoré povolil okresný úrad. Následne sa začne s budovaním spomínanej dočasnej prístupovej cesty.

dočasná prístupová cesta cez Brezinu k hradu

Prosíme návštevníkov Breziny, aby rešpektovali dopravné značenie a skutočnosť, že cesta bude staveniskom. Z bezpečnostného hľadiska je dôležité vyhnúť sa tejto trase v čase, kedy bude povolený vjazd vozidlám stavby. Po umiestnení dočasných značení vás budeme informovať podrobnejšie.

Rekonštrukcia južného opevnenia je najväčším investičným projektom obnovy Trenčianskeho hradu. Jej výsledkom bude aj sprístupnenie hradu z lesoparku Brezina, presnejšie z Čerešňového sadu. Hovorí o tom spoločný projekt cezhraničnej spolupráce Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), mesta Trenčín a mestečka Bučovice. Jeho názov znie „Trenčín, Bučovice, Chránime európske tradície (TreBuCHET)“. Predpokladané náklady na realizáciu celého projektu sú približne 3 milióny eur.

Prepojením Trenčianskeho hradu s Brezinou vznikne nový priestor pre oddych rodín s deťmi. Asi 1,5 milióna eur investuje Trenčiansky samosprávny kraj na rekonštrukciu južného opevnenia. Po jej ukončení, približne o rok, dočasnú cestu odstránia tak, aby mohlo mesto Trenčín plynule pokračovať v aktivitách projektu a vybudovať prístupovú cestu z lesoparku na hrad a aj náučný chodník. „V rámci projektu sme získali 500-tisíc eur na predĺženie cesty od Čerešňového sadu, chodník okolo sadu a nový mobiliár. Po dokončení uvažujeme s rekonštrukciou celej Matúšovej ulice, vrátane cesty na hrad,“ povedal primátor Trenčína Richard Rybníček.

Mesto Bučovice zrekonštruuje v rámci tohto medzinárodného projektu za asi milión eur svoj Kniežací park.

Dopravné značenie Kukučínova ulica na Brezinu

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!