Začína sa budovať kanalizácia na Istebníckej ulici

17. 3. 2014

V tomto týždni sa začnú práce na výstavbe posledného úseku kanalizácie v Zámostí.


Ide o Istebnícku ulicu a celkovú dĺžku 400 metrov, pričom  budú práce realizované v štyroch etapách. Postupne bude teda ulica rozkopaná na asi 100 metrových úsekoch. Doprava na nich bude riadená svetelnou signalizáciou.


Práce sa začnú v zákrute na Istebníckej ulici pred križovatkou s ulicou Matice slovenskej. Ďalej budú pokračovať smerom na Hrabovku. Podľa informácií od zhotoviteľa stavby kanalizáciu aj s povrchovou úpravou vozovky plánujú ukončiť do 31. mája 2014.


Budovanie kanalizácie na Istebníckej ulici je súčasťou veľkého projektu „Intenzifikácia čistiarní odpadových vôd, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“. Je to projekt Trenčianskych vodární a kanalizácií a. s., v ktorých je mesto Trenčín najväčším akcionárom.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!