Začiatok výstavby nového mosta je podľa SSC október 2011

8. 4. 2011

Zástupcovia ministerstva dopravy, Slovenskej správy ciest, Trenčianskeho samosprávneho kraja a mesta Trenčín v piatok 8. apríla v priestoroch sobášnej siene mestského úradu podpísali Memorandum o spolupráci na stavbe nového cestného mosta. Investícia za zhruba 90 miliónov eur bude hradená prevažne z eurofondov, ale aj štátneho rozpočtu.


Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ pri príjazde do Trenčína podľa vlastných slov pocítil na vlastnej koži, aké problémy Trenčanom spôsobuje jediný cestný most v Trenčíne. „Projekt, ktorý je pred zahájením, je dôležitou odpoveďou na súčasnú dopravnú situáciu a je aj rozhodujúcou časťou plánovaného obchvatu mesta. Je dôležité vytiahnuť dopravu na okraj mesta a zlepšiť spojenie s diaľnicou. Po trinástich rokoch od trasovania obchvatu prichádzame k jeho realizácii,“ povedal Figeľ, ktorý ďalej uviedol, že memorandum obsahuje konkrétne záväzky pri výstavbe cestného mosta. „Obsahuje napríklad záväzok samosprávneho kraja prevziať starý cestný most do svojej správy, ktorý odovzdáme vo vyhovujúcom stave.“


Primátor Richard Rybníček pri podpise memoranda povedal, že od dlhoročných sľubov sa prechádza ku skutkom. „Verím, že je to veľký deň pre občanov nášho mesta. Chcel by som vyjadriť vďaku ministrovi Figeľovi za jeho veľmi intenzívnu angažovanosť v tomto projekte. Verím, že most sa začne stavať tento rok.“


Investorom stavby je Slovenská správa ciest. Jej generálny riaditeľ Pavel Pavlásek uviedol, že 29. marca bola vyhlásená verejná súťaž na dodávateľa stavby. „Projekt je kompletne pripravený aj s právoplatným stavebným povolením. Prebieha verejné obstarávanie, 22. júna sa budú otvárať ponuky. Začiatok výstavby je plánovaný na október tohto roka, doba výstavby je naplánovaná na 2,5 až tri roky. Dĺžka mosta je 838 metrov, k tomu vznikne 2,45 kilometra nových ciest. Riziko oddialenia dostavby vidím len v počasí alebo v prípade narazenia na významný archeologický nález,“ konštatoval Pavlásek. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Pavol Sedláček dodal, že zažil výstavbu súčasného mosta, ktorý už voláme starý a teší sa, že zažije aj výstavbu druhého mosta.


Vizuálizácia mosta


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!