Začala sa výstavba cyklotrasy na Karpatskej ulici

8. 4. 2019

Od začiatku apríla sa pracuje na novej cyklotrase v Trenčíne. Tá pribudne na Karpatskej ulici. Práce by mali byť ukončené do začiatku letných prázdnin.

Cyklistický pruh na spoločnej cestičke pre chodcov a cyklistov bude dlhý 270 metrov, vyznačený bude koridor pre cyklistov v dĺžke takmer 630 metrov a v rámci stavby sa počíta aj s bezbariérovými a osvetlenými priechodmi pre chodcov s vodiacou líniou pre zrakovo postihnutých a spomaľovacím prahom v križovatke s Rybárskou ulicou. Samozrejme, všetko bude doplnené kompletným vodorovným a zvislým dopravným značením.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 percent a 10 % zo štátneho rozpočtu SR. Zvyšných 5 % doplatí mesto zo svojho rozpočtu. Trenčín teda získa takmer 119 tisíc eur a z vlastných zdrojov doplatí necelých 6 300 eur. Celá stavba bude teda stáť takmer 125 tisíc eur.

Mesto Trenčín sa v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu zapojilo do výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s projektom Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Trasa C – ul. Karpatská. Projekt bol úspešne vyhodnotený, Trenčín získal europeniaze na jeho realizáciu, uskutočnilo sa verejné obstarávanie a jeho kontrola dopadla tiež bez výhrad. Zhotoviteľom je víťaz obstarávania – Cesty Nitra, a. s. Práce by mali byť ukončené do troch mesiacov.

Prosíme vodičov, aby počas prác prechádzali týmto úsekom so zvýšenou pozornosťou.

práce na cyklotrase Karpatska

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!