Začala sa obnova chladiarenského zariadenia na Zimnom štadióne P. Demitru

15. 5. 2018

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytlo Slovenskému zväzu ľadového hokeja (SZĽH) finančné prostriedky na obnovu hokejovej infraštruktúry. Mesto Trenčín uspelo vo výzve SZĽH a získalo dotáciu vyše 535 tisíc eur, ďalších takmer 132 tisíc eur zaplatí mesto zo svojho rozpočtu. Cieľom je rekonštrukcia vyše 20 – ročného chladiarenského zariadenia na zimnom štadióne, vrátane rozvodov.

„Táto investícia je kľúčová najmä z hľadiska bezpečnosti. Už nebudeme musieť žiadať Štátnu technickú inšpekciu o udelenie výnimky na prevádzku. Stará technológia uskladňovala 8 ton čpavku, teraz bude nahradená modernou, automaticky riadenou technológiou, ktorá si vystačí s jednou tonou čpavku.“ uviedol primátor Richard Rybníček.

Chladiarenské zariadenie by malo byť obnovené do polovice augusta. Mesto Trenčín ako vlastník Zimného štadióna Pavla Demitru má záujem v ďalších rokoch zveľaďovať tento svoj majetok. „Máme hotovú projektovú dokumentáciu na ďalšie investície, verím, že sa nám postupne bude dariť zlepšovať stav zimného štadióna,“ povedal R. Rybníček.

Projektová dokumentácia sa zaoberá obnovou obvodového plášťa, otvorových konštrukcií, dažďových zvodov, žľabov a obnovou interiéru. Projekt navrhuje výmenu pôvodných rozvodov elektriky a zhotovenie nových rozvádzačov a osvetlenia a v časti 1. nadzemného podlažia v priestoroch zázemia štadióna a v priestore hracej plochy aj zhotovenie novej vzduchotechniky.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!